18/12/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ในคืนวันที่ ๑๘, ๑๙ และ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟ […]