13/03/2018
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธ […]