21/12/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและ ติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อคว […]