02/10/2020
กทพ. ปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณ กม.11 + 600 ขาออก เพื่อติดตั้งโครงป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your speed sign)
คืนวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. กทพ. ปิด […]