19/10/2020
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช เพื่อยกติดตั้งคาน (Guide Way Beam) ของรถไฟฟ้าสายสีชมพู
คืนวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ต่อเนื่องเช้าวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น […]