08/08/2023
รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๖
28/03/2023
ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ การเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) ระบบปิด ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ณ วันที่ 5 มกราคม 2566
27/01/2023
รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕
18/04/2022
รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18/04/2022
Infographics มาตรการเฝ้าระวังฝุ่นละออง
18/04/2022
Infographics ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์ของ กทพ.
15/03/2022
คู่มือปฏิบัติงานการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
01/12/2021
คู่มือปฏิบัติงาน การรักษาเขตทางพิเศษ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
11/10/2021
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรม ปรับปรุงครั้งที่ 1
23/03/2021
วิธีปฏิบัติงาน การอำนวยการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
23/03/2021
คู่มือปฏิบัติงาน การควบคุมการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
23/03/2021
ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ การเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) ระบบปิด ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ