11 ตุลาคม, 2021
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรม ปรับปรุงครั้งที่ 1
7 ตุลาคม, 2021
ผลการตรวจติดตามการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st Surveillance Audit : ISO 14001 : 2015) เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564
สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ทำการตรวจจติดตามการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st Su […]
23 มีนาคม, 2021
วิธีปฏิบัติงาน การอำนวยการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
23 มีนาคม, 2021
ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ การเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) ระบบปิด ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
23 มีนาคม, 2021
คู่มือปฏิบัติงาน การควบคุมการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
23 มีนาคม, 2021
ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ การเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) ระบบปิด ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
19 มีนาคม, 2021
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการพิเศษ
19 มีนาคม, 2021
คู่มือการปฏิบัติงาน พนักงานกู้ภัย พนักงานขับเครื่องจักร คนงานและลูกจ้างผู้ช่วยพนักงานกู้ภัย
12 มีนาคม, 2021
ผลการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Recertification) ISO 14000:2015
11 มีนาคม, 2021
ผู้ว่าการฯ กทพ. นำทีมผู้บริหารระดับสูง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงานด่านฯ เทพารักษ์ 4 สร้างความมั่นใจ พร้อมเปิดให้บริการด่านฯ เทพารักษ์ 4 ได้ตามปกติ
วันนี้ (จันทร์ที่ 11 มกราคม 2564) เวลา 05.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเ […]
11 มีนาคม, 2021
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรม
11 มีนาคม, 2021
มาตรฐานการให้บริการของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ