03/11/2017
กทพ. เบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 2 (บางปะอิน) และทางออก 3 (ชลบุรี-บางนา) เพื่อตีเส้นและเครื่องหมายจราจร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจร เพื่อแนะนำเ […]