07/07/2023
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจยุคดิจิทัล” (PADA) รุ่นที่ 9 👮🏻
  🌟 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจยุคดิจิทัล” (PADA) รุ่นที่ 9 👮🏻 […]