11/05/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) บริเวณ กม. 8 ต่างระดับวัดสลุด
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการติดตั้งคานสะพานข้ามถนนบางนา-ตราด งานปรับปรุงทาง […]