16 ตุลาคม, 2020
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร […]
31 ตุลาคม, 2019
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กท […]
19 ตุลาคม, 2017
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการ […]
3 พฤศจิกายน, 2016
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย […]