24/11/2022
✨ กทพ. ร่วมถวาย 💐แจกันดอกไม้ และ 🖋🗒ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 💫
กทพ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ 💐 และลงนามถวายพระพร 🖋🗒 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]