08/06/2023
📢 กทพ. ดำเนินการทดลองแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 🚙 🚙 🚙 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (เพลินจิตฝั่งเหนือ) ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ⚠️ 🚧
📢 กทพ. ดำเนินการทดลองแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 🚙 🚙 🚙 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (เพลินจิตฝั่งเหนือ) 🚧 ระหว่า […]