15/06/2022
กทพ. ทดสอบงานฉาบผิว Para Slurry Seal บนทางพิเศษบูรพาวิถี
🚧 กทพ. ทดสอบงานฉาบผิว Para Slurry Seal บนทางพิเศษบูรพาวิถี 🛣 💫 วันนี้ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. […]