25/01/2023
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรบนทางพิเศษชั่วคราว ช่วงบริเวณสะพานพระราม 9 ขาเข้าและขาอออก ⚠️ เพื่อทดสอบสะพานพระราม 9
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษชั่วคราว บริเวณช่วงสะพานพระราม 9 ทั้งขาเข้า และ ขาออก เพ […]