04/03/2023
🎉 6 มีนาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 🛣 3 สายทาง 🆓
🎉 6 มีนาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 🛣 3 สายทาง 🆓 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมน […]
02/12/2022
🚩🚩กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๓ สายทาง ในวันที่ ๕ ธ.ค. และ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ 🆓🆓🆓
🚩🚩กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๓ สายทาง ในวันที่ ๕ ธ.ค. และ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ 🆓🆓🆓 💁 การทางพิเศษแห่งป […]
29/11/2022
📢 กทพ. จะดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง 🏗 Portal Beam Box และ Segment Box Girder บนถนนพระราม 2 บริเวณทางขึ้น 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 🛣 🚗 🚙
📢 กทพ. จะดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง 🏗 Portal Beam Box และ Segment Box Girder บนถนนพระราม 2 บริเวณทา […]