31/01/2023
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด และ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อติดตั้งโครงเหล็กคร่อมทาง (Gantry) บน 🛣 ทางพิเศษฉลองรัช (ฝั่งขาออก) ในวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ⚠️
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 และเบี่ยงจราจร เพื่อติดตั้งโครงเหล็กคร่อมทาง (Gantry) บนทางพิเศษฉลองรัช (ฝั่งขาอ […]