28 สิงหาคม, 2020
กทพ. ปิดปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ ดินแดง ช่องที่ 6,7 (วันที่ 30 ส.ค. – 11 ต.ค. 63) และด่านฯ บางนา ช่องที่ 7,8,9 (วันที่ 9 ก.ย. – 8 ต.ค. 63) (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ ใ […]