11/04/2024
🎁 🚗 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 6 สายทาง 🛣 เดินทางทั่วไทย สุขใจสงกรานต์ 💦 🎉 🆓
🎉 🆓 🚗 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 6 สายทาง 🆓 🛣 เดินทางทั่วไทย สุขใจสงกรานต์ 🆓  การทางพิเศษแห่งประเทศไ […]
20/03/2024
🌟 กทพ. เข้าร่วมการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (EIA Monitoring Awards 2024) 🚗
🌟 กทพ. เข้าร่วมการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบส […]
25/02/2024
📢 กทพ. มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช 🛣 และทางพิเศษบูรพาวิถีตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFFIF ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากเดิมที่จะปรับขึ้นค่าผ่านทางมาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ปีที่แล้ว 🚗
🚩   กทพ. มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าผ่าน 🛣 ทางพิเศษฉลองรัช และ 🛣 ทางพิเศษบูรพาวิถีตามเงื่อนไขสัญญาก […]
28/08/2023
📢 กทพ. ชะลอปรับขึ้นค่าผ่านทาง ทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 📌
🛣 กทพ. ชะลอปรับขึ้นค่าผ่านทาง ทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของป […]
09/03/2023
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด และ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร 🛣 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และ 🛣 ทางพิเศษบูรพาวิถี 🚙 🚧 ⚠️
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด และ 🚧 เบี่ยงจราจรชั่วคราว ⚠️ บนเพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร 🛣 ทางพิเศษกาญจ […]
18/12/2022
📢 กทพ. ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรบน 🛣 ทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า) ⚠️ ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2565 และระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2566 🛑
📢 กทพ. ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า) 🛣 เพื่อปรับปรุงทางผิวจราจร 🚗 🚙 ⚠️ ระหว่างวันท […]
22/08/2022
👨🏻👩ผู้บริหาร กทพ. ตรวจพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง โดยใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ (LPR) 🚙🚗
👨🏻 👩 ผู้บริหาร กทพ. ตรวจพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยใช้กล้องอ่าน […]
31/07/2022
📣 กทพ. จะดำเนินการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทางบนทางพิเศษบูรพาวิถี 🛣 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 📣 กทพ. จะดำเนินการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทางบนทางพิเศษบูรพาวิถี 🛣 ตั้งแต่วันที่ 1 ส […]
18/06/2022
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจร ⚠️ ด่านฯ วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) (ขาเข้า) ทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงหลังคา Canopy ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565
🚧 กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจร ⚠️ ด่านฯ วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) (ขาเข้า) ทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงหล […]
15/06/2022
กทพ. ทดสอบงานฉาบผิว Para Slurry Seal บนทางพิเศษบูรพาวิถี
🚧 กทพ. ทดสอบงานฉาบผิว Para Slurry Seal บนทางพิเศษบูรพาวิถี 🛣 💫 วันนี้ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. […]
11/05/2022
สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แห่งใหม่ 🌉 สะพานที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทย ความภาคภูมิใจของ กทพ. และประชาชนชาวไทย
🌉 🌟  สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แห่งใหม่ 🌉 สะพานที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทย ความภาคภูมิใจของ ก […]
09/05/2022
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565
🚧 กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจร ⚠️ เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศ […]