04/11/2022
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาจราจร 🚗🚐🚙🚕 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (ฝั่งเหนือ) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🛣
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาจราจร 🚗🚐🚙🚕 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (ฝั่งเหนือ) […]