03/02/2023
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด และ 🚧 เบี่ยงจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🛣 บริเวณทางลงสะพานพระราม 9 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง ⚠️
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 และเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🛣 บริเวณทางลงสะพานพระราม 9 ฝั่งขาออก […]