06/09/2022
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจรชั่วคราว บริเวณทางลง สะพานพระราม 9 ฝั่งขาออก บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ⚠️
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจรชั่วคราว บริเวณทางลง สะพานพระราม 9 ฝั่งขาออก บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร […]