15/09/2022
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ลงพื้นที่ด่านฯ จตุโชติ 🛣 สังเกตการณ์สภาพการจราจรหลังปิดทางออกรถน้ำหนักเกินพิกัด 🚚 หน้าด่านฯ เป็นวันแรก
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ลงพื้นที่ด่านฯ จตุโชติ 🛣 สังเกตการณ์สภาพการจราจรหลังปิดทางออกรถน้ำหนักเกินพิกัด 🚚 […]