21/04/2022
กทพ. แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2565
🚧 กทพ. แจ้งปิดการจราจร ⚠️ บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00 – […]