3 กันยายน, 2016
กทพ. แจ้งปิดช่องทางจราจรบางส่วนชั่วคราว ทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณทางแยกต่างระดับเทพารักษ์และสุขุมวิท เพื่อปรับปรุงเสาไฟสูงส่องสว่าง (High Mast)
กทพ. แจ้งปิดช่องทางจราจรบางส่วนชั่วคราว ทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณทางแยกต่างระดับเทพารักษ์และสุขุมวิ […]