12/07/2023
กทพ. ร่วมกับธุรกิจเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารเคมี ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
📣 กทพ. ร่วมกับธุรกิจเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารเคมี ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษ […]