25/11/2015
ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
ในวันนี้ (๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับรางวัลบ […]