02/11/2017
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกร […]