27/09/2023
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการออกแบบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🚗
🎊 กทพ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศ […]