08/08/2023
🔖 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต” 🌟
🔖 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต” 🌟 ✅ 🗂️ เ […]
21/10/2022
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. 💐 ร่วมแสดงความยินดี 🎊 กับ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กทพ. 🌟
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมแสดงความยินดี 💐🎊 กับ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรม […]