17/01/2023
📃 กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 📱🖥 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ✅
📃 กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 📱🖥 🎯 เ […]