29/03/2018
กทพ. ชี้แจงเรื่องข้อวิจารณ์กรณีที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจ ๑๐๐%
ตามที่เอเอสทีวี ได้นำเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไม่ค้ำประก […]
08/01/2018
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ. […]
23/12/2017
คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
วันนี้ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๔๕ น. นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประ […]