9 ตุลาคม, 2020
กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม MOT 2020 Move On Together
วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม MOT […]
28 กันยายน, 2020
ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึกและงานเลี้ยงอำลาแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรต […]
23 กันยายน, 2020
กทพ. จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทพ. และการวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษอย่างยั่งยืน
วันนี้ (23 กันยายน 2563) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเ […]
11 กันยายน, 2020
สื่อมวลชนแสดงความยินดีและสัมภาษณ์ ผวก.
วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ […]
10 กันยายน, 2020
ผวก. บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ “เตือนก่อนใคร “
วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บัน […]