04/11/2020
กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จัง […]