12/12/2023
📢 กทพ. ขอแจ้งทดสอบเปิดใช้สะพานกลับรถใหม่ บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.2+830 บริเวณซอยวัดยายร่ม ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 🚙
📢 กทพ. ขอแจ้งทดสอบเปิดใช้สะพานกลับรถใหม่ 🛣 บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.2+830 บริเวณซอยวัดยายร่ม ตั้งแต่วัน […]
04/03/2023
🎉 6 มีนาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 🛣 3 สายทาง 🆓
🎉 6 มีนาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 🛣 3 สายทาง 🆓 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมน […]
02/12/2022
🚩🚩กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๓ สายทาง ในวันที่ ๕ ธ.ค. และ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ 🆓🆓🆓
🚩🚩กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๓ สายทาง ในวันที่ ๕ ธ.ค. และ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ 🆓🆓🆓 💁 การทางพิเศษแห่งป […]
29/11/2022
📢 กทพ. จะดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง 🏗 Portal Beam Box และ Segment Box Girder บนถนนพระราม 2 บริเวณทางขึ้น 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 🛣 🚗 🚙
📢 กทพ. จะดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง 🏗 Portal Beam Box และ Segment Box Girder บนถนนพระราม 2 บริเวณทา […]
08/11/2022
📢 กทพ. ⛔ ปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน 🛣 บนถนนพระราม 2 🚧 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 🚗🚙 🛣 ⚠️
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 🚧 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ​🛣 ก […]
01/11/2022
📢 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 ทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร และช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บนถนนพระราม 2 ช่วง บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 🕙 22.00 – 🕓 04.00 น. 🚗🚙 🛣 ⚠️
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร และ 🚧 ⛔ ปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บน […]