14/10/2020
กทพ. ชี้แจงกรณีรถบรรทุกของ กทม. บรรทุกคนเสื้อเหลืองขึ้นใช้ทางด่วนผิดระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชี้แจง กรณีรถบรรทุกของ กทม. บรรทุกคนเสื้อเหลืองขึ้นใช้ทางด่วน ผิดระเ […]