01/11/2016
กทพ. จัดพิธีการปฐมนิเทศ การเตรียมตัวอุปสมบท นวกภิกษุ กทพ. จงรักภักดี บรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมถวายพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กทพ. จัดพิธีการปฐมนิเทศ การเตรียมตัวอุปสมบท นวกภิกษุ กทพ. จงรักภักดี บรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมถวายพระรา […]