31/07/2017
กทพ. แจ้งความคืบหน้างานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว เร็วกว่าแผน
สืบเนื่องจากบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางพิเศษกาญจนาภิเษก มีปริมาณการจราจรหนาแน่นก่อให้เก […]