02/09/2022
🌟 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท HEX และผู้บริหารจากบริษัท HIDO ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน 💫
  ⭐️ กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท HEX และผู้บริหารจากบริษัท HIDO ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและศึก […]
09/06/2022
กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX)
  ⭐️ กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) ในโอกาสเข้าปร […]