26/08/2022
🛣 กทพ. เผยหลังก่อสร้างขยายถนน เพิ่มช่องจราจร และจัดสร้างถนนทางแยกเพิ่มเติม บริเวณทางลงถนนจตุโชติทางพิเศษฉลองรัช ส่งผลให้ปัญหาจราจรคลี่คลาย 🚗 🚙
 🛣 กทพ. เผยหลังก่อสร้างขยายถนน  เพิ่มช่องจราจร และจัดสร้างถนนทางแยกเพิ่มเติม บริเวณทางลงถนนจตุโชติทา […]
17/08/2022
🌟 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌱 🌳 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ✨
🌟 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 🌳🌱เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ […]
17/08/2022
👨🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจร 🚗🚙🚚 บริเวณทางลงจตุโชติ 🛣
👨🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจร 🚗🚙🚚 บริเวณทางลงจตุโชติ […]