30/03/2023
🚩 กทพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ✍️
🚩 กทพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้ […]