08/02/2017
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกในการหยุดโทรก่อกวน สายด่วน ๑๖๖๙ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกในการหยุดโทรก่อกวน สายด่วน ๑๖๖๙ ชุด โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่น สื่อโฆ […]
08/02/2017
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ สปอตโทรทัศน์ ชุด การออกเสียงประชามติอย่างมี […]
08/02/2017
มิวสิควิดีโอเพลง “ดีใจเรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)”
ประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอเพลง “ดีใจเรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)”
21/09/2016
กทพ. ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น (ขาออก) ทางพิเศษศรีรัช […]