26/06/2017
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ บางเมือง ๔ ช่องทางที่ ๒ เพื่อทำการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต ตั้งแต่ ๒๒.๐๐ น. คืนนี้เป็นต้นไป
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต บริเวณด่านเก็บค […]