28/11/2022
📢 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) 🛣 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช 🚗 🚙 ⚠️ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 🚧
📢 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหา […]
21/10/2022
📢 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบ เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) 🛣 ด่านฯ ดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช 🚗🚙 🛣 ⚠️ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 🚧
📢 กทพ. ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) 🛣 ด่านฯ ดินแดง ทางพิเ […]