11/05/2017
กทพ. จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร ส่งผลให้ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Pass ได้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ETC […]