01/02/2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเชิงลาดสะพานพระราม ๙
09/06/2017
กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาเบี่ยงจราจรทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนฯ บริเวณหน้าด่านฯ บางบำหรุ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM […]