10/08/2018
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้างถนนต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ก […]
10/08/2017
กทพ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่ง […]
25/02/2017
กทพ. จับมือ สวพ. 91 จัดโครงการ “ทางด่วนลัดฟ้า…เพาะชำกล้าไม้ สร้างฝาย ตามรอยพ่อ”
เมื่อวันที่ ๒๕- ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ ส […]