24/09/2019
กทพ. ปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเ […]