08/11/2022
📢 กทพ. ⛔ ปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน 🛣 บนถนนพระราม 2 🚧 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 🚗🚙 🛣 ⚠️
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดช่องทางออกทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 🚧 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ​🛣 ก […]