08/12/2016
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษตรวจเช็คสภาพรถ ก่อนขึ้นใช้ทางพิเศษ โดยเฉพาะการตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อ […]