27/07/2023
ผลการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Recertification) ISO 14000 : 2015
“สำนักรับรองระบบมาตรฐาน (สรร.) ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 1 […]